ขับถ่าย ดีท็อกซ์

GRN ล้างสารพิษ ช่วยระบบย่อยอาหาร
ปัญหาสำคัญคือไฟโตเคมีคอลหลายชนิดจะสูญสลายเมื่อเจอกับความร้อน ดังนั้นการทานผักผลไม้ครบ 5 หมู่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับไฟโตเคมีคอลเพียงพอ สำหรับผลไม้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเรากินผลไม้แบบดิบ ๆ อยู่แล้ว แต่ปัญหาสำคัญคือผักใบเขียวต่าง ๆ เพราะเมนูอาหารในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนำผักใบเขียวมาปรุงสุกก่อน ทำให้ไฟโตเคมีคอลหลายชนิดหายไป Gel Plus GRN จึงเป็นอาหารเสริมที่เน้นเรื่องไฟโตเคมิคอลของผักใบเขียว ซึ่งไฟโตเคมิคอลของผักใบเขียวมีความสำคัญมากมาย

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Gel Plus เจล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”