โรคไต

คนไทย เป็นโรคไต เสียชีวิตมากกว่า 108 คนต่อวัน !!
ไต เป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย ไตมีรูปร่างคล้ายถั่ว มี 2 ข้าง อยู่แถวใต้ชายโครงด้านหลัง ทำหน้าที่หลัก คือ กรองของเสียที่ร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขับออกมาในรูปปัสสาวะ