วิตามินและแร่ธาตุ

MIN ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ที่เหมาะสมในแต่ละวัน
สารอาหาร บำรุงร่างกาย วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็น 24 ชนิด จำนวน 100% ในแต่ละวัน บำรุงเล็บ ผม สายตา ฟัน เหงือก กระดูก ไขข้อ ช่วยอาการเหน็บชา บำรุงเม็ดเลือดแดง

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Gel Plus เจล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”